Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Nesespray anbefales ikke til barn under 2 år

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Ved tett nese hos barn under 2 år bør saltvannsdråper eller saltvannsspray brukes fremfor nesespray og nesedråper . Nesedråper som er godkjent til bruk på barn under 2 år bør bare brukes i samråd med helsepersonell.

Innhold på siden

  Tett nese ved forkjølelse skyldes hevelse i slimhinnen. Slimhinneavsvellende nesespray og dråper virker ved å få blodårene i slimhinnen til å trekke seg sammen. Langvarig bruk kan gi motsatt effekt med kronisk tett nese. Små barn er mer følsomme for virkestoffene og kan få bivirkninger fra hjerte-karsystemet samt uro og søvnproblemer.

  Slimhinneavsvellende medisiner ved forkjølelse hos barn under 12 år er svakt dokumentert (1). Pasientforsøk har vist at disse medisinene ikke har noen bedre effekt enn saltvann ved ørebetennelse eller bihulebetennelse (2, 3).

  To virkestoffer (oksymetazolin eller xylometazolin) er godkjent i reseptfrie nesedråper og nesespray for voksne og barn over 2 år. Til barn under 2 år finnes det bare ett godkjent produkt og det bør bare brukes i samråd med helsepersonell:

  • Rhinox (oxymetazolin) 0,1mg/ml – nesespray og nesedråper.

  Bakgrunnen for DMPs råd er rapporter om alvorlige bivirkninger som er meldt til legemiddelmyndighetene i USA (FDA) (4) og Europa (EMA). De fleste bivirkningsmeldingene var knyttet til medisiner som er reseptpliktige eller ikke selges i Norge. Kjente bivirkninger av reseptfrie produkter mot tett nese gjør likevel at DMP fraråder bruk til barn under 2 år.

  Råd til foreldre

  • Bruk saltvanndråper eller saltvannsspray mot tett nese til barn under 2 år.

  • Ikke gi barn under 2 år slimhinneavsvellende nesespray eller nesedråper uten at du har snakket med lege, apotek eller helsesøster.

  • Følg bruksanvisningen i pakken nøye.

  • Gi ikke flere doser i døgnet enn anbefalt.

  • Barn bør ikke bruke nesespray eller nesedråper i mer enn 5 sammenhengende dager.

  • Snakk med legen dersom behandlingen ikke virker eller dersom du tror barnet har fått alvorlige bivirkninger.

  • Ikke bruk utenlandske produkter mot forkjølelsesplager til barn under 2 år.

  • Du kan melde bivirkninger via skjema på Helsenorge.

  Råd til apotek

  Råd til leger

  Litteratur

  1. Taverner D, Latte J. Nasal decongestants for the common cold. Cochrane Database Syst Rev 2007: CD001953

  2. Berg A, Furu K, Spigset O. Slimhinneavsvellende nesedråper og nesespray hos barn. Tidsskr Nor Legeforen 2008;128: 2582-3

  3. Michel O, Essers S, Heppt WJ, Johannssen V, Reuter W, Hommel G. The value of Ems Mineral Salts in the treatment of rhinosinusitis in children. Prospective study on the efficacy of mineral salts versus xylometazoline in the topical nasal treatment of children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2005 Oct;69(10):1359-65.

  4. FDA. Public Health Advisory, Nonprescription Cough and Cold Medicine Use in Children. FDA Recommends that Over-the-Counter (OTC) Cough and Cold Products not be used for Infants and Children under 2 Years of Age

  Kontakt oss

  Enhet for riktig legemiddelbruk

  22 89 77 00

  bivirkninger@dmp.no