Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Reklame for legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er ulovlig å reklamere for legemidler som er reseptpliktig til allmennheten. Reklame som retter seg mot helsepersonell må følge strenge regler. Det er legemiddelloven og legemiddelforskriften kapittel 13 som regulerer reklame for legemidler.

Innhold på siden

  Definisjon på reklame

  Reklame er enhver form for oppsøkende informasjonsvirksomhet, kampanjer, holdningspåvirkning og andre tiltak som har til hensikt å fremme forskrivning, utlevering, salg eller bruk av legemidler til mennesker og dyr.

  Dette gjelder for alle flater som for eksempel nettsider, brosjyrer og sosiale medier (Tik Tok, Instagram, Facebook osv.)

  Hva er tillatt og hva er ulovlig?

  Generelt skal reklame for legemidler være sann og gi nøktern og saklig informasjon om legemiddelet. Det er produktomtalen for legemiddelet som er rammen for hva det er lov å reklamere om, og hva som anses som fakta om legemiddelet.

  Reklamen skal ikke gi et misvisende eller overdrevet bilde av legemiddelets egenskaper og medisinske verdi. Reklamen må ikke føre til bruk av legemidler som ikke er medisinsk begrunnet. Les mer om hva slags reklame som er ulovlig.

  Tilsyn og sanksjonsmuligheter

  DMP fører tilsyn med reklame for legemidler – skriftlig og muntlig – uavhengig av form, kanal og sted. Brudd på regelverket kan føre til overtredelsesgebyr og/eller tvangsmulkt. 

  Les mer:

  Kontakt oss

  Enhet for riktig legemiddelbruk

  22 89 77 00

  reklame@dmp.no