Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Tilsyn med importører og distributører

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

DMP er tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge. Tilsyn er et av de viktigste virkemidlene vi har for å kontrollere at medisinsk utstyr som er satt på markedet i Norge er trygt og sikkert.

 

Noen funn og mangler kan være av en slik alvorlighetsgrad at vi kan gjøre vedtak om eksempelvis omsetningsforbud, tilbakekalling og destruksjon. Vi kan også ilegge tvangsmulkt. Samarbeidende europeiske myndigheter vil få informasjon om våre vedtak.

For ytterligere detaljer se MDR artikkel 93-100 og IVDR artikkel 88-95.

DMP er underlagt Forvaltningsloven og man kan klage på våre vedtak.

Kontakt oss

Enhet for medisinsk utstyr - markedsovervåking

22 89 77 00

tilsynmedisinskutstyr@dmp.no