Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldepliktige ytelsesstudier

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Her finner du informasjon om ytelsesstudier som skal meldes til DMP. ​Dette omfatter PMPF-studier som beskrevet i IVDR artikkel 70 (1), og ​studier av utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk (CDx) med bruk av restprøver.

Kontakt oss

Enhet for medisinsk utstyr - utvikling og meldt organ

22 89 77 00

Ved spørsmål om klinisk utprøving, klassifisering og innovasjonsveiledning

kki@dmp.no