Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Sanksjonsmuligheter – ulovlig reklame

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Brudd på regelverket kan føre til overtredelsesgebyr og/eller tvangsmulkt.

Slik følger vi opp ulovlig reklame:

 1. Vi vurderer om reklamen er i tråd med loven.

 2. Avhengig av alvorlighetsgrad

  1. Påpeker vi at virksomheten/personen har plikt om å rette opp reklamen

  2. eller varsler et vedtak om ulovlig reklame og eventuelt tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr

 3. Mottager har 14 dager på seg til å svare.

 4. Vi vurderer om det skal fattes vedtak i saken, som kan innebære at det ilegges tvangsmulkt eller et overtredelsesgebyr. Mottager har tre ukers klagefrist. Helse- og omsorgsdepartementet behandler eventuelle klager og departementets avgjørelse er endelig.

 5. Vi gir veiledning ved behov under prosessen.

Overtredelsesgebyr

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket kan DMP ilegge overtredelsesgebyr på opptil 2 G (per mai 2023 utgjør dette 237 240 kroner) for privatpersoner og opptil 15 G (per mai 2023 utgjør dette 1 779 300 kroner) for virksomheter.

Når vi vurderer overtredelsesgebyr for brudd på reklameregelverket legger vi særlig vekt på om

 • reklamen kan true folkehelse, samfunn og dyr

 • reklamen har en potensiell økonomisk gevinst

 • det dreier seg om gjentatte lovbrudd

 • reklamen retter seg mot barn og unge

Se retningslinjer for overtredelsesgebyr

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

reklame@dmp.no