Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Pågående studier under gammelt regelverk (Direktiv (EU) Nr. 2001/20)

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Alle kliniske studier som er godkjent i henhold til Direktiv 2001/20/EC og som ikke er overført til ny Forordning (EU) Nr. 536/2014 må forholde seg til det gamle regelverket.

Se informasjon om søknad om overføring fra gammelt til nytt regelverk (transisjonssøknad) her.