Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Koronavaksiner og betennelse i hjertet

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er sett flere tilfeller av perikarditt og myokarditt hos de som er vaksinert med Spikevax eller Comirnaty. I Norge har vi så langt ikke fått melding om betennelse i hjertet etter bruk av Nuvaxovid, men det er meldt om noen tilfeller i Europa.

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) mener det er sammenheng mellom bruk av vaksiner mot covid-19 og tilfeller av perikarditt og myokarditt.

DMP og Folkehelseinstituttet har sammen med kliniske fagmiljøer etablert et system for å følge opp disse pasientene på lang sikt.

Unge menn mer utsatt

En nordisk forskningsstudie viser at unge menn er mer utsatt for myokarditt etter andre dose med mRNA-vaksiner. Risiko for å få myokarditt er høyere etter andre dose med vaksinen Spikevax (Moderna) enn vaksinen Comirnaty (BioNTec/Pfizer). Studien benytter data fra pasientregistre, og antall tilfeller kan derfor avvike fra antallet meldte bivirkninger. Resultatene fra studien er nøye gjennomgått av EMA, og er en del av deres kunnskapsgrunnlag for vaksineanbefalinger. Du kan lese mer om studien på FHIs nettsider.

Det pågår fortsatt analysearbeid for å få mer kunnskap om denne risikoen, inkludert risikoen for å få perikarditt.

Nye data tyder på at risikoen for myokarditt også øker noe for kvinner under 30 år etter vaksinasjon med Spikevax (Moderna). Spikevax anbefales derfor ikke til unge under 30 år.

Perikarditt og myokarditt hos vaksinerte

Hos de fleste begynner symptomene på hjertebetennelse 1-2 uker etter vaksinasjonen, men hos noen kan det ta lengre tid. De fleste tilfellene oppstår etter andre dose av vaksinen. Noen tilfeller har oppstått etter første dose. Hos de fleste pasientene har den akutte tilstanden gått over i løpet av kort tid. I sjeldne tilfeller har det oppstått komplikasjoner. Behovet for videre oppfølging etter den akutte episoden blir vurdert av spesialister.

Vanlige symptomer på perikarditt og myokarditt:

  • brystsmerter

  • tungpustethet

  • hurtig eller uregelmessig puls

Mekanismen bak perikarditt og myokarditt etter vaksinasjon er foreløpig ukjent.

Meldte tilfeller i Norge per 11. april 2023

Over 12,3 millioner doser er satt.

Tabell 1: Meldinger fordelt på alder

  12-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-89 Ukjent alder Total
Perikarditt 75 59 58 56 47 30 7 332
Myokarditt 29 8 19 10 10 7 2 85
Myoperikarditt 38 7 7 8 8 6 2 76

Kommentar til tabell 1:

  • Tabellen viser meldte tilfeller av peri-, myo- og myoperikarditt i Norge etter bruk av mRNA-vaksinene Spikevax og Comirnaty, inkludert variantvaksinene. Tabellen inkluderer også noen få tilfeller etter Vaxzevria.

  • Det er mottatt én melding om dødsfall som følge av myokarditt hos en person i 70-årene som var blitt vaksinert med Comirnaty. Årsakssammenheng med vaksinering er usikker.

Tabell 2: Meldinger fordelt på kjønn

Bivirkning Kvinner Menn Totalt
Perikarditt 140 190 332
Myokarditt 29 56 85
Myoperikarditt 14 62 76

Kommentar til tabell 2:

  • Som tabellene viser er meldte tilfeller av perikarditt jevnt fordelt i aldersgruppene, mens for myokarditt er det en overvekt av yngre personer. For begge tilstander er det en overvekt av menn. Dette er også erfaringen fra andre land.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no