Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Virkestoffrapporter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Revidert VR for paracetamol (N02) og ibuprofen (M02)
 • : Virkestoffrapport for R02 lidokain_klorheksidin er oppdatert
 • : Virkestoffrapport for pentoksyverin (R05) publisert

En virkestoffrapport kan erstatte et klinisk sammendrag i en søknad om OTC-status eller endring av OTC-status.

Innhold på siden

  En virkestoffrapport definerer både godkjent reseptfri indikasjon, dosering og pakningsstørrelse(r), samt presiserer hvilken informasjon som skal stå i produktinformasjonen (pakningsvedlegg og merking) for reseptfrie pakninger. DMP har utarbeidet virkestoffrapporter for en rekke legemidler som kan utleveres uten resept. 

  Virkestoffrapportene oppdateres ved behov og publiseres på denne siden. Ved kommentarer eller spørsmål, ta kontakt med område legemiddeltilgang. Siste oppdatering gjelder lidokain og klorheksidin (R02)

  Virkestoffrapporter etter ATC-kode:

  A01 Munn- og tannmidler
  A02 Midler mot syrerelaterte lidelser
  A03 Midler mot funksjonelle gastrointestinale lidelser
  A06 Midler mot forstoppelse
  A07 Antidiarroika, tarmantiseptika og antiinflammatoriske midler
  A11 Vitaminer
  A12 Mineraltilskudd
  B01 Antitrombotiske midler
  B03 Midler mot anemi
  C05 Vasoprotektorer
  D01 Fungicider til dermatologisk bruk
  D02 Bløtgjørende og hudbeskyttende midler
  D04 Kløestillende midler, antihistaminer, anestetika
  D06 Antibiotika og kjemoterapeutika, dermatologiske
  D07 Kortikosteroider til dermatologisk bruk
  D08 Antiseptika og desinfiserende midler
  D11 Andre dermatologiske midler
  G01 Antiinfektiver og antiseptika til gynekologisk bruk
  G03 Kjønnshormoner og midler med effekt på genitalia
  G04 Midler mot erektil dysfunksjon
  J02 Antimykotika til systemisk bruk
  M01 Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler
  M02 Topikale preparater ved muskel og leddsmerter
  N01 Anestetika
  N02 Analgetika
  N05 Psykoleptika
  N07 Andre midler med virkning på nervesystemet
  P02 Anthelmintika
  P03 Ektoparasittmidler, inkl. skabb- og insektmidler
  R01 Rhinologika
  R02 Halsmidler
  R05 Hoste- og forkjølelsesmidler
  R06 Antihistaminer til systemisk bruk
  S01 Øyemidler
  V03 Midler mot forgiftninger

  Kontakt oss

  Enhet for regulatorisk etter MT

  22 89 77 00

  mt@dmp.no