Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Salg av medisinske gasser til ikke-medisinsk bruk

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Gasser av medisinsk kvalitet har også anvendelse til ikke-medisinsk bruk. Luft og oksygen av medisinsk kvalitet til slik bruk kan kjøpes uten spesiell godkjenning, men selger må være godkjent av DMP.

Innhold på siden

  DMP er kjent med at det er en viss etterspørsel etter gasser med medisinsk kvalitet til ikke-medisinske formål slik som teknisk bruk, analyser, dykking etc.

  Godkjenning av selger

  I tillegg til virksomheter nevnt i Forskrift om salg av legemidler til ikke-medisinsk bruk § 2, kan tilvirkere eller grossister med tillatelse til omsetning av medisinske gasser selge de samme gassene til ikke-medisinsk bruk. Andre virksomheter som ønsker å omsette legemidler til ikke-medisinsk bruk må ha særskilt godkjenning fra Direktoratet for medisinske produkter.

  Tilleggsmerking

  Medisinske gasser som omsettes til ikke-medisinsk bruk skal tilleggsmerkes ”Kun til ikke-medisinsk bruk”. Gassene skal i tillegg være merket i henhold til de krav som eventuelt stilles etter forskrift 2002-07-16 nr 1139 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.

  Krav til kjøpere

  Leger, tannleger, veterinærer, samt bestyrere av offentlig godkjente laboratorier, vitenskaplige institusjoner eller undervisningsinstitusjoner kan kjøpe alle medisinske gasser til ikke-medisinske formål uten særskilt tillatelse fra DMP. Med unntak for medisinsk luft og medisinsk oksygen, skal gassene rekvireres skriftlig og denne skal være undertegnet av nevnte lege, tannlege, veterinær eller bestyrer.

  Øvrige kjøpere kan kjøpe medisinsk luft og medisinsk oksygen uten særskilt tillatelse fra Direktoratet for medisinske produkter. For å kunne kjøpe andre medisinske gasser til ikke-medisinsk bruk må disse kjøperne inneha særskilt tillatelse fra Direktoratet for medisinske produkter.

  Salg og utlevering kan bare foregå til personer over 18 år.

  Kontroll og dokumentasjon

  Det er selgers ansvar å påse at kjøper oppfyller vilkårene for kjøp av aktuell gass. Ved salg av gass som krever skriftlig rekvisisjon eller særskilt tillatelse fra Direktoratet for medisinske produkter, skal selger oppbevare rekvisisjonen eller kopi av DMPs tillatelse i minst 1 år.

  Kontakt oss

  Enhet for virksomhetstillatelser og forsyningssikkerhet

  22 89 77 00

  tillatelser@dmp.no