Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Andre kliniske utprøvinger

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Ikke alle kliniske utprøvinger er søknads- eller meldepliktige til DMP. Her finner du informasjon om hvilke utprøvinger dette gjelder. Merk at det fortsatt stilles en rekke krav til disse utprøvingene.

Innhold på siden

  Hvilke utprøvinger skal ikke søkes eller meldes til DMP?

  Kliniske utprøvinger som oppfyller punktene nedenfor skal verken søkes eller meldes til DMP.

  • Utstyret som prøves ut er CE-merket, og utstyret brukes i henhold til tiltenkt formål definert av produsent.

  • Forsøkspersonene utsettes ikke for andre prosedyrer som er invasive eller belastende, sammenlignet med prosedyrene for normal bruk av utstyret.

  EU-kommisjonen har utarbeidet en Q&A om klinisk utprøving, som blant annet belyser hva som er invasive eller belastende prosedyrer.

  For veiledning om utprøvingen er omfattet av MDR, og om den er søknads- eller meldepliktig, se Regulatorisk veiviser for kliniske utprøvinger etter MDR (pdf).

  Hvilke krav gjelder for disse utprøvingene?

  Kliniske utprøvinger som ikke er søknads- eller meldepliktige skal oppfylle kravene i artikkel 82 i MDR. Den som er ansvarlig for utprøvingen (sponsor) er ansvarlig for dette. DMP er tildelt mandat til å føre tilsyn med utprøvingene. Ved tilsyn vil vi be om fremleggelse av dokumentasjonen i henhold til kravene i artikkel 82 i MDR.

  Oppsummert gjelder følgende krav:

  • Utprøvingen må søkes til REK KULMU

  • Sponsorer utenfor EU/EØS skal ha en rettslig representant i EU/EØS

  • Forsøkspersonenes rettigheter, sikkerhet, verdighet og velferd vernes og veier tyngre enn alle andre interesser

  • De kliniske dataene som genereres skal ha vitenskapelig gyldighet, og være pålitelige og robuste

  • Sårbare populasjoner og forsøkspersoner skal ha tilstrekkelig beskyttelse

  • Forsøkspersonen har gitt informert samtykke

  • Utstyret som prøves ut oppfyller de aktuelle kravene til sikkerhet og ytelse som gjelder for medisinsk utstyr

  • Hovedutprøver og andre utprøvere skal være tilstrekkelig kvalifisert

  Vi viser til artikkel 82 i MDR for en fullstendig beskrivelse av kravene.

  Kontakt oss

  Enhet for medisinsk utstyr - utvikling og meldt organ

  22 89 77 00

  Ved spørsmål om klinisk utprøving, klassifisering og innovasjonsveiledning

  kki@dmp.no