Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Tiltak for å forebygge bivirkninger av legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelfirmaer er pålagt å gjennomføre informasjonstiltak for å redusere risikoen for bivirkninger ved bestemte legemidler. DMP vurderer hvilke tiltak som er nødvendige for hvert legemiddel.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no