Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Refusjonslisten - refusjonssøk

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Refusjonssøk med refusjonslisten er integrert i det generelle legemiddelsøket. Refusjonslisten inneholder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon.

Selve listen i pdf-format med refusjonskoder (ICD og ICPC) er fjernet. Med endringene i blåreseptforskriften fra 1. januar 2018 er individuell stønad av legemidler ikke lenger knyttet til denne listen.

Du kan benytte en egen snarvei til søk i refusjonsopplysninger. Snarveien innebærer at du søker i handelsnavn, virkestoff og refusjonskode. Ved å endre søkeinnstillinger kan du også søke i indikasjoner på blå resept.

Gå til refusjonssøk

Enkelte virkestoff har forhåndsgodkjent refusjon ved palliativ behandling i livet sluttfase. Dette gjelder ved bruk i smertekassetter og andre apotekfremstilte legemidler.

Liste over virkestoff med forhåndsgodkjent refusjon (pdf)

Apotekfremstilte legemidler og refusjon (pdf)

Kontakt oss

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no