Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Skjema, innsending av søknader og saksbehandlingstid for godkjenningsfritak

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Elektroniske søknader, papirsøknader og hastesøknader.

Innhold på siden

  Innsending

  Ved bruk av elektronisk løsning i e-resept sendes søknaden automatisk til DMP for vurdering når det er krav om dette.

  Ved bruk av papirsøknad sender apoteket søknaden per post til Direktoratet for medisinske produkter, postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo.

  Hastesøknader må sendes på e-post.

  Det er kun søknader om preparater som krever forhåndsgodkjenning før utlevering som skal sendes inn.

  Søknadsskjema

   

  Rettledning for søknadsbruk av skjema (PDF)

  Saksbehandlingstid

  Søknader via e-resept behandles normalt innen 3 virkedager. Papirsøknader behandles normalt innen 14 dager, dette gjelder også papirsøknader sendt pr e-post Hastesøknader mottatt innen klokken 13.00 på hverdager behandles samme dag.

  Hastesøknader

  Hastesøknader mottatt innen klokken 13.00 på hverdager behandles samme dag. Vi gir tilbakemelding på e-postadressen som søknaden kommer fra dersom ikke annet oppgis.

  • Husk å sladde pasientens navn, fødselsnummer og adresse.

  • Send søknaden til godkjenningsfritak@dmp.no

  Hastesøknader er forbeholdt ekstraordinære tilfeller.

  Godkjente hastesøknader gjelder for den mengde og tidsrom som er angitt (inntil ett år).

  Det er ikke nødvendig å ettersende originalskjemaet til DMP.

  Kontakt oss

  Lag for godkjenningsfritak

  22 89 77 00

  Telefontid: 10-11. Alle telefonhenvendelser skal gå via sentralbord.

  godkjenningsfritak@dmp.no