Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Veiledning om reklame for fillere

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er tillatt å reklamere for fillere som er medisinsk utstyr, i Norge både rettet mot helsepersonell og allmenheten. Det skilles ikke mellom reklame rettet mot helsepersonell og allmennheten, i motsetning til slik det gjøres for legemidler.

Innhold på siden

  Generelt skal reklame for medisinsk utstyr være objektiv, sann og gi nøktern og saklig informasjon om utstyret. Reklame må alltid samsvare med produsentens bruksanvisning som informerer om formål, riktig bruk og forholdsregler.

  For øvrig må de som reklamerer for fillere forholde seg til markedsføringslovgivningen som forvaltes av Forbrukertilsynet.

  Hva slags krav stilles?

  Fillere som er medisinsk utstyr skal være CE-merket og det skal følge med en norsk bruksanvisning for riktig og sikker bruk mv.

  I reklame er det kun lov å bruke påstander

  • som samsvarer med utstyrets dokumentasjon, merking og bruksanvisning
  • som kan dokumenteres

  Dette er ikke lov:

  • Reklamere på en måte som kan villede bruker eller pasient med uriktige eller overdrevne opplysninger

  • Tillegge fillere funksjoner og egenskaper de ikke har

  • Skape et feilaktig inntrykk av filleres evne til behandling

  • Unnlate å opplyse om sannsynlig risiko når fillere brukes til det tiltenkte formålet

  • Foreslå en annen bruk enn fillere er ment for (tiltenkt formål)

  Eksempler på hva som er forbudt i reklame for fillere

  • Gi et skjevt bilde av risiko ved kun å nevne vanlige bivirkninger, men ikke de alvorlige

  • Unnlate å opplyse om kontraindikasjoner, for eksempel at fillere ikke skal brukes av gravide

  • Påstå at fillere har egenskaper de ikke har

  • Påstander om filleres evne til å forbedre hudens kvalitet som ikke er dokumentert i produktets dokumentasjon, for eksempel evne til å forhindre eller reversere aldringsprosess

  • Påstander om at fillere kan virke som erstatning for kirurgiske operasjoner

  • Reklame for bruk utenfor tiltenkt bruksområde, for eksempel i lepper med produkt som ikke er egnet for bruk i lepper eller reklame for injeksjoner i rumpe med produkt som kun har bruksområde i ansikt

  • Sammenligne den ønskede effekten av fillere med utseende til en person, for eksempel skape et falskt inntrykk om at resultatet av behandlingen vil være som leppene til en kjendis

  Det er 18-årsgrense for personer som skal bruke fillere uten medisinsk begrunnelse (jfr blant annet Helsepersonelloven) og dette må også gjenspeiles i reklamen. For mer informasjon om markedsføring, se Markedsføringsloven.

  DMP overvåker og fører tilsyn med reklame/markedsføring av fillere. Vi kan ilegge overtredelsesgebyr på opptil 2G for privatpersoner (per juni 2022 utgjør dette 222 954 kroner) og 15G for virksomheter (per juni 2022 utgjør dette 1 672 155 kroner).

  Kontakt oss

  Enhet for medisinsk utstyr - markedsovervåking

  22 89 77 00

  tilsynmedisinskutstyr@dmp.no