Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Refusjon fjernes for utenlandske pakninger med Ozempic

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Satte inn lenke til vedtak om revurdering av refusjonsstatus for utenlandske pakninger av Ozempic

Et vanlig tiltak for å løse legemiddelmangel, er at DMP gir grossistene tillatelse til å selge utenlandske pakninger.

Ved import av utenlandske pakninger regulerer ikke myndighetene pris på pakningene. For legemidler på blå resept, er det også vanlig å tillate salg av utenlandske pakninger på folketrygdens regning.

Slik tillatelse ble gitt for Ozempic allerede høsten 2022. Det har vist seg svært kostbart for folketrygden. Prisen på utenlandske pakninger har vært opptil sju ganger så høy som prisen på norske pakninger. Dette har gitt folketrygden merutgifter på 646 millioner i 2023, og ekstra kostnader på 931 millioner i 2024, per 15. juni.

Bruk av dyre utenlandske pakninger av Ozempic er ikke en bærekraftig løsning. For at folketrygden ikke skal overbelastes har derfor regjeringen bestemt at refusjon for utenlandske pakninger skal fjernes. Dette trer i kraft 1. juli 2024.

Vedtak om revurdering av refusjonsstatus for utenlandske pakninger av Ozempic