Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Oversikt over bivirkningsmeldinger internasjonalt (WHOs bivirkningsoversikt)

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Med VigiAccess kan du søke etter informasjon i WHOs globale bivirkningsdatabase.

Databasen lar deg søke på legemidler for å se overordnet statistikk på mistenkte bivirkninger i bivirkningsmeldinger. Alle dataene her er hentet fra VigiBase, Verdens helseorganisasjons (WHO) globale database for mistenkte bivirkninger. VigiBase vedlikeholdes av Uppsala Monitoring Center (UMC). UMC er WHOs samarbeidssenter for internasjonal legemiddelovervåking basert i Uppsala, Sverige.

UMC bidrar med vitenskapelig lederskap og operativ støtte til legemiddelovervåkingsprogrammet internasjonalt.

Gå til VigiAccess søkeside

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no