Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Reklame for medisinsk utstyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det finnes regler for reklame for medisinsk utstyr i Norge som begrenser hvilke påstander som kan brukes i markedsføringen.

Innhold på siden

  Det er tillatt å reklamere for medisinsk utstyr i Norge både rettet mot helsepersonell og allmenheten. Det skilles ikke mellom reklame rettet mot helsepersonell og allmennheten, i motsetning til slik det gjøres for legemidler.

  Generelt skal reklame for medisinsk utstyr være objektiv, sann og gi nøktern og saklig informasjon om utstyret. Reklame må alltid samsvare med produsentens bruksanvisning som informerer om formål, riktig bruk og forholdsregler.

  Hva er reklame?

  Reklame er enhver form for salgsfremmende materiale som for eksempel nettsider, brosjyrer og sosiale medier (Tik Tok, Instagram, Facebook osv.)

  Om lovverket for reklame – hva er ulovlig?

  Regelverkene som regulerer dette er:

  Forordningen for medisinsk utstyr MDR og Forordningen for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr, IVDR

  Begge disse forordningen inneholder felles krav:

  artikkel 7 som begrenser hvilke påstander som kan brukes i merking, bruksanvisning og reklame.

  Det er ikke lov å bruke tekst, navn, varemerker, bilder, figurer eller andre tegn som kan villede brukeren når det gjelder utstyrets tiltenkte formål, sikkerhet og ytelse.

  Det er ikke lov å:

  • reklamere på en måte som kan villede brukeren eller pasienten med uriktige eller overdrevne opplysninger

  • tillegge utstyret funksjoner og egenskaper det ikke har

  • skape et feilaktig inntrykk av utstyrets evne til diagnostisering eller behandling

  • unnlate å opplyse brukeren eller pasienten om sannsynlig risiko når utstyret brukes til det tiltenkte formålet

  • foreslå en annen bruk enn det utstyret er ment for (tiltenkt formål)

  Påstander om medisinsk utstyr må kunne dokumenteres og Direktoratet for medisinske produkter kan gripe inn dersom medisinsk utstyr ikke har den påståtte medisinske effekt.

  For øvrig gjelder generell markedsføringslovgivning når det gjelder påstander om utstyr som selges til allmennheten. Disse reglene forvaltes av Forbrukertilsynet.

  Kontakt oss

  Enheter for medisinsk utstyr

  22 89 77 00

  medisinsk.utstyr@dmp.no