Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Oppbevaringsbegreper fra tidligere NLS-utgaver

Publisert:

Endringer

Disse begrepene kan fortsatt brukes, men det anbefales å erstatte dem med begreper fra SPOR

Beskrivelse av oppbevaringsbegreper fra tidligere utgaver av NLS

Oppbevaring

Beskrivelse

Oppbevaring i godt lukket beholder

skal foregå slik at legemidlet er beskyttet på betryggende måte mot forvitring, mot fordampning og mot fri adgang av luftens fuktighet, oksygen eller karbondioksid.

Oppbevaring i lufttett lukket beholder

skal foregå slik at gassutveksling med omgivelsene er fullstendig utelukket.

Oppbevaring i forseglet beholder

skal foregå i beholder som er lukket ved sammensmeltning av beholdermaterialet, alternativt med egnet materiale utenpå, for eksempel en plaststrømpe

Oppbevaring i anbruddssikret beholder

skal foregå i beholder med lukkeanordning som irreversibelt viser om beholderen har vært åpnet.

Oppbevaring i barnesikret beholder

skal foregå i beholder med lukkeanordning som hindrer barn i å åpne beholderen, i henhold til ISO 14375 (2018).

Oppbevaring over tørremiddel

skal foregå i godt lukket beholder. Legemidler der fuktighet er en risiko, leveres normalt i blisterbrett av egnet materiale eller i boks med en tørrekapsel av silicagel, kapselen er merket med advarsel om at den skal ikke inntas.

Oppbevaring beskyttet mot lyset

skal foregå utilgjengelig for lys, i beholder eller pakning som er ugjennomtrengelig eller bare i liten grad gjennomtrengelig for lys, for eksempel

  • farget glass
  • lysbeskyttende poser for infusjonsløsninger

Oppbevaring utelukket fra lyset

skal foregå i beholder eller pakning som er ugjennomtrengelig for lys.

Oppbevaring beskyttet mot frost

skal foregå slik at legemidler ikke kan fryse, det kan være risiko under transport eller for eksempel innen landbruk for veterinære legemidler.

Kontakt oss

Enhet for distribusjon av legemiddeldata

22 89 77 00

farmakope@dmp.no