Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Inndamping i vakuum

Publisert:

Endringer

Med inndamping i vakuum forstås inndamping under forminsket trykk slik at kokepunktet for vandige eller spritholdige oppløsninger ikke overstiger 60 °C.