Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Import og grossistvirksomhet med legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Grossistvirksomhet med legemidler krever tillatelse fra Direktoratet for medisinske produkter eller, på visse vilkår, fra annen EØS-myndighet. Import fra land utenfor EØS-området krever vanligvis tilvirkertillatelse.

Innhold på siden

  Hvilke aktiviteter krever grossistillatelse?

  Aktiviteter som krever grossisttillatelse er innførsel fra EØS-området, innkjøp, lagring, distribusjon, utførsel og eksport av legemidler. Grossisttillatelse kreves også når virksomheten ikke selv skal utføre fysisk håndtering av legemidlene (varemottak, lagring, plukking og distribusjon). En forutsetning for grossisttillatelse, når virksomheten ikke selv forestår lagring og distribusjon, er at det foreligger avtale om slik håndtering med godkjent legemiddelgrossist.

  Tillatelse fra annen EØS-myndighet

  Tilvirkere og grossister med tillatelse fra en annen EØS-myndighet kan på visse vilkår drive grossistvirksomhet i Norge

  Skillet mellom grossisttillatelse og markedsføringstillatelse

  En grossisttillatelse gir rettigheter og plikter knyttet til innførsel, lagring, omsetning, utførsel og eksport av legemidler og er ikke knyttet til markedsføringstillatelsen til de produkter som innføres, lagres, omsettes, utføres eller eksporteres. Likeledes gir markedsføringstillatelsen i seg selv ikke tillatelse til grossistvirksomhet.