Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Hvem skal du kontakte?

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Tittel på side oppdatert. Underoverskrift oppdatert med nye enhetsnavn (før og etter MT, regulatorisk produktinformasjon) + e-post adresse oppdatert mt@legemiddelverket.no. Oppdatert ingress med blant annet områdenavn til "Område for regulatorisk og legemiddelbruk".

I DMP har område regulatorisk og legemiddelbruk ansvar for blant annet regulatoriske spørsmål til og med markedsføringstillatelse er gitt, samt spørsmål etter at markedsføringstillatelse er gitt.

Innhold på siden

  Innenfor dette området er det 3 enheter som har det regulatoriske ansvaret. 

  Enhet for regulatorisk før MT og regulatorisk etter MT

  Henvendelser om koordinering av søknader (MT, endringer og fornyelser) der Norge er berørt land (CMS) i DCP/MRP eller medlemsland (MS) i CP, samt koordinering av nasjonale endringer og fornyelser rettes til mt@dmp.no

  Henvendelser om koordinering av søknader (MT, endringer og fornyelser) der Norge er referanseland (RMS) i DCP/MRP, rapportør/korapportør (R/CoR) i CP eller for nasjonale søknader (markedsføringstillatelser/endringer i indikasjon og reseptstatus) og radiofarmaka rettes til mt@dmp.no

  Enhet for regulatorisk produktinformasjon 

  Tar imot henvendelser om godkjenning av preparatomtaler, pakningsvedlegg og merking, nasjonal fase av søknader og avregistreringer.

  E-post: pi@dmp.no

  For andre, generelle henvendelser som ikke hører hjemme i noen av postboksene nevnt ovenfor, vennligst benytt e-postadressen post@dmp.no