Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Utstyr til dyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Revidert nettsiden for å tydeliggjøre DMPs ansvarsområde knyttet til utstyr til dyr.

I Norge finnes det ikke et eget regelverk for utstyr som er beregnet til bruk på dyr for diagnostiske og terapeutiske formål.

I Norge finnes det ikke et eget regelverk for utstyr som er beregnet til bruk på dyr for diagnostiske og terapeutiske formål. Disse produktene faller utenfor DMPs forvaltningsområde, men kan være omfattet av andre regelverk. Dette gjelder blant annet elektrisk utstyr. 

Noe utstyr kan også klassifiseres som legemidler. Legemidler til dyr kan ikke omsettes i Norge uten godkjenning fra DMP. Se våre nettsider om veterinærmedisin for mer informasjon. 

Kontakt oss

Enheter for medisinsk utstyr

22 89 77 00

medisinsk.utstyr@dmp.no