Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Hvilke legemidler kan notifiseres – og hvilke må vurderes av DMP før utlevering?

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Innhold på siden

  De fleste søknadene om godkjenningsfritak kan ekspederes direkte av apoteket (notifiseres) uten forhåndsgodkjenning fra DMP.

  Legemidler som kan notifiseres

  • Legemidler som har markedsføringstillatelse i EØS-området, i land som er medlem av PIC/S og land med MRA-avtale.

  • Produkter som regnes som legemidler i Norge, men som produseres og omsettes som næringsmiddel i EØS-land, Canada eller USA.

  • Produkter oppført på ekspederingslisten (tidligere kalt "positivlisten"). Dette er legemidler som etter hovedreglene skal vurderes av DMP før utlevering, men som likevel kan notifiseres av apoteket.

  Legemidler der søknad om godkjenningsfritak skal vurderes av DMP før utlevering (negativlisten)

  • Legemidler (inkludert utenlandske apotekfremstilte legemidler) som ikke har markedsføringstillatelse i EØS, PIC/S-land eller land med MRA-avtale.

  • Medisinske gasser

  • Andre oppførte legemidler - se negativlisten

  Land som er med i EØS-området eller PIC/S (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme)

  Argentina, Australia, Belgia, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Hong Kong, Indonesia, Iran, Irland, Island, Israel, Italia, Japan, Sør-Korea, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malaysia, Malta, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Sør-Afrika, Taiwan, Thailand, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, USA, Østerrike.

  Land med MRA-avtale (Mutual Recognition Agreement)

  New Zealand, Australia, Canada og Sveits.

  Kontakt oss

  Lag for godkjenningsfritak

  22 89 77 00

  Telefontid: 10-11. Alle telefonhenvendelser skal gå via sentralbord.

  godkjenningsfritak@dmp.no