Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Minimumsutvalg - salg av legemidler utenom apotek

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Hensikten med minimumsutvalg er å unngå at valg av behandling styres i en medisinsk uheldig retning av det butikken velger å lagerføre.

Utsalgssteder som omsetter smertestillende og/eller slimhinneavsvellende legemidler må alltid kunne tilby et minimumsutvalg av disse legemidlene. 

Liste over minimumsutvalget er gyldig fra 1. januar 2021 

Regelverk

§ 9 i forskrift av 14. august 2003 om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek gir DMP hjemmel til å pålegge et minimumsutvalg. Krav om minimumsutvalg må  være begrunnet med hensyn til å unngå risiko for medisinsk uheldig forbruksvridning. Slik uheldig forbruksvridning kan for eksempel forekomme dersom kundens valg blant de ulike typene av 
smertestillende preparater bestemmes av hva butikken velger å lagerføre fremfor hva kunden selv ønsker å bruke. Se DMP sine nettsider for mer informasjon om hvilke preparater som inngår i minimumsutvalget.
DMPs fortolkning

Formålet bak kravet om minimumsutvalg kan bare ivaretas dersom hele utvalget er tilgjengelig for utsalgsstedets kunder. DMP forventer derfor at godkjente utsalgssteder innretter sine innkjøpsrutiner slik at krav til minimumsutvalg overholdes.

Forholdsregler når produkter fra minimumsutvalget blir utsolgt

DMP anerkjenner imidlertid at kortvarige avvik i forhold til minimumsutvalget kan forekomme av forhold som er utenfor utsalgets kontroll. Produsentens manglende leveringsevne kan være et slikt forhold. 

Forhold som utsalgsstedet ikke rår over kan ikke alene være grunnlag for å avvike fra kravet om minimumsutvalg. Oppfyllelse av formålet krever at hele og ikke bare deler av minimumsutvalget er tilgjengelig. En streng fortolkning tilsier derfor at utsalgssteder som ikke kan tilby hele minimumsutvalget ikke skal fremby noen av produktene som inngår i utvalget uavhengig av årsak eller varighet. En slik streng fortolkning kan imidlertid synes uhensiktsmessig dersom manglende produkt kan forventes å bli erstattet i løpet av kort tid.

DMP vil derfor praktisere bestemmelsene om minimumsutvalg som 
følger:

  • Dersom utsalgssteder utenom apotek sporadisk er utsolgt for enkeltprodukter som er tilgjengelige hos grossist: Utsalgsstedene kan fortsatt selge resterende produkter i minimumsutvalget. Forutsetningen er at manglende produkter blir erstattet i løpet av få dager.
  • Dersom utsalgssteder utenom apotek er utsolgt for enkeltprodukter fordi produktene er utsolgt fra grossist: Utsalgsstedene kan fortsatt selge resterende produkter i minimumsutvalget. Forutsetningen er at manglende produkter forventes å bli erstattet i løpet av få uker.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no