Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Ph. Eur. monografier i database

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Ph. Eur. inneholder kategoriserte monografier, fra og med NLS 2024.0 er kun tre kategorier å finne i NLS-Databasen med titler og publikasjon. NLS 2024.1 inneholder endringer der det er avvik mellom tittel og kjemisk struktur, se under.

DMP er pålagt å følge IDMP, Identification of Medicinal Products, ISO-standarder, og for substanser er dette ISO 11238. EDQM har mål av seg å tilpasse alle monografier i henhold til denne, men prosessen tar tid. Dette gjelder spesielt for hydrater.
Nasjonalt må DMP ivareta korrekt informasjon for distribusjon til brukere av legemiddeldata og kan ikke vente på EDQM. Det er derfor besluttet at monografinavn som ikke er i henhold til kjemisk struktur, får et suffiks etter navnet, både norsk og engelsk som er «, Ph. Eur.». Disse er erstattet i preparater med korrekte termer med gyldige ID'er fra SMS hos EMA.
Monografiene angis med nasjonalt korrigert og eksisterende engelsk term og korrekt norsk som synonymer i NLS-Databasen.  

Databasen er å finne som tidligere med offisielle norske, latinske og engelske navn på farmakopéstandarder for råvarer og farmasøytiske preparater i den til enhver tid gjeldende farmakopé, men fra 1.1.2024 publiseres kun innhold fra

  • Monografier A-Å
  • Immunsera, human og veterinær
  • Urter og urtepreparater

De tre kategorien opprettholdes som før i databasen fordi de kan, er eller kan være, substanser som kan inngå som virkestoff og/eller hjelpestoff i markedsførte preparater.

Monografier i de kategoriene som er tatt ut av databasen, er beskrevet mer detaljert i egne lister fra og med NLS 2024.0. Se under Monografier som egne lister.

Kontakt oss

Enhet for distribusjon av legemiddeldata

22 89 77 00

farmakope@dmp.no