Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Blod, celler og vev

Med virkning fra 1. januar er hovedansvaret for forvaltningen av regelverkene som gjelder blod, celler og vev flyttet fra Helsedirektoratet til Direktoratet for medisinske produkter.

Kontakt oss

Direktoratet for medisinske produkter

22 89 77 00

post@dmp.no