Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Definisjoner og markedsadgang for plantebaserte legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

For de fleste plantebaserte legemidler vil det være aktuelt å søke markedsføringstillatelse (MT) som enten tradisjonelt plantebasert eller veletablert plantebasert legemiddel.

Innhold på siden

  Hvis det foreligger en fellesskapsmonografi for den aktuelle plantebaserte tilberedning, er vårt råd å søke MT i samsvar med monografiens anbefaling.

  Tradisjonelle plantebaserte legemidler

  Definisjon

  • Anvendt til samme formål i minst 15 år innen EØS- området/30 år i verden
  • Publisert litteratur som dokumenterer at det på grunnlag av lang tids bruk kan antas at legemidlet har effekt
  • Administreres gjennom munnen, brukes utvortes eller som inhalasjon
  • Bruksområdet er egnet til egenomsorg
  • Visse diagnoser ikke aktuelle, for eksempel alvorlige sykdommer
  • Alltid reseptfrie
  • Merket «Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon
  • Kan inneholde vitaminer eller mineraler med veldokumentert sikkerhet og som understøtter effekten av de aktive bestanddeler

  Søknad om MT

  Innebærer en forenklet søknad og skiller seg først og fremst fra veletablerte plantebaserte legemidler ved mindre omfattende krav til dokumentasjon av effekt. Utfra data om legemidlets tradisjonelle anvendelse begrunner søker at legemidlet er tilstrekkelig trygt og at det er sannsynlig at legemidlet har effekt. Forenklet søknad kan ikke benyttes dersom det foreligger 10 års veletablert medisinsk bruk ved den aktuelle indikasjonen i EØS-området.

  Tradisjonelle plantebaserte legemidler kan selges utenom apotek og ved postordre, jf. forskrift om omsetning av visse reseptpliktige legemidler utenom apotek, så fremt de ikke er oppført på DMPs liste over tradisjonelle plantebaserte legemidler som ikke kan selges utenom apotek.

  Veletablerte plantebaserte legemidler

  Definisjon

  • Minst 10 års veletablert medisinsk bruk ved den aktuelle indikasjon innen EØS – området
  • Publiserte kliniske studier som dokumenterer effekt ved den aktuelle indikasjon
  • Følger regler som øvrige legemidler og kan være reseptpliktige
  • Må bli ført opp på LUA listen for å selges utenom apotek

  Søknad om MT

  Innebærer en fullstendig søknad. Istedenfor resultater fra egne kliniske og toksikologiske studier dokumenteres sikkerhet og effekt ved publisert litteratur. I tillegg må de virksomme bestanddeler ha minst 10 års veletablert medisinsk bruk innen EØS – området og tilfredsstille kravene til kvalitet, sikkerhet og effekt.

  Veletablerte plantebaserte legemidler følger regler som øvrige legemidler. For å kunne selges utenom apotek må botanisk navn på plante og plantedel tas inn på LUA-listen.

  Prosedyrer for søknad om MT

  Legemidler som skal markedsføres i mer enn ett EØS land, skal benytte en av samarbeidsprosedyrene. Dette kravet gjelder de veletablerte plantebaserte legemidlene. For tradisjonelle plantebaserte legemidler kan samarbeidsprosedyrene kun brukes dersom det er utarbeidet en fellesskapsmonografi.

  • Nasjonal prosedyre. Søker kun i Norge
  • Gjensidig anerkjennelses prosedyre – MRP. Legemidlet har MT i et annet EØS – land, og MT- innehaver ønsker MT i et eller flere EØS- land.
  • Desentralisert prosedyre- Legemidlet har ikke MT i noe EØS land. Firma søker MT i flere EØS – land samtidig.

  Les mer om de ulike prosedyrene

   

  Kontakt oss

  Kontakt oss

  Enhet for regulatorisk før MT

  22 89 77 00

  mt@dmp.no