Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Endringer for refusjon av diabeteslegemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Oppdatert med informasjon om innføring av rasjonering.

1. juli 2024 kom det flere endringer som skal sikre diabetespasienter tilgang til nødvendige legemidler og redusere folketrygdens utgifter.

Innhold på siden

  Regjeringen har foreslått endringene som nå er vedtatt i revidert nasjonalbudsjett. Endringene gjelder legemidlene Ozempic og Rybelsus, som innholder virkestoffet semaglutid.

  Overgang til individuell stønad for Ozempic

  Fra 1. juli kan ikke lenger legen skrive Ozempic direkte på blå resept for diabetespasienter. I stedet må de på vegne av pasienten søke om individuell stønad til Helfo. Pasienter som oppfyller vilkårene og tidligere har hatt Ozempic på blå resept, har fremdeles rett på det.

  Tiltaket innføres for å få bedre kontroll på forskrivningen på blå resept og dermed bedre tilgang på legemiddelet.  

  Overgangsordning

  Blåresepter som er skrevet ut før 1. juli kan brukes frem til 22. september. Etter 22. september må pasienter ha et vedtak fra Helfo for å få dekket behandlingen på blå resept.

  Refusjon fjernes for utenlandske pakninger 

  For å dekke etterspørselen etter diabetesmedisiner har DMP tillatt apotekene å utlevere utenlandske pakninger på blå resept. Refusjon for utenlandske pakninger av Ozempic fjernes fra 1. juli.

  Refusjonen fjernes fordi utenlandske pakninger har vært opptil sju ganger dyrere enn norske pakninger. Dette har gitt folketrygden merutgifter på 646 millioner i 2023, og ekstra kostnader på 931 millioner i 2024, per 15. juni.

  For å kompensere for at det vil bli færre pakninger med Ozempic tilgjengelig, er det bestemt at diabetespasienter også får individuell stønad til behandling med semaglutid-tablettene Rybelsus. Det er samme vilkår for individuell stønad som for Ozempic.

  Begrenset utlevering

  Fra 1. juli 2024 har DMP bestemt at apotek ikke får levere ut norske pakninger med Ozempic (semaglutid) til pasienter med hvit resept. Hensikten er å sikre at tilgjengelige pakninger leveres ut til diabetespasienter med blå resept. Les om rasjoneringen.

  Ozempic er ikke godkjent til behandling av overvekt og slik behandling dekkes heller ikke på blå resept. DMP har tidligere oppfordret leger til kun å forskrive Ozempic til diabetespasienter.

  Kontakt oss

  Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

  22 89 77 00

  DMP svarer på generelle spørsmål om blåreseptordningen. Kontakt Helfo ved konkrete spørsmål om individuell stønad og hvordan lege søker.

  blaresept@dmp.no

  Spørsmål om legemiddelmangel

  Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

  22 89 77 00

  legemiddelmangel@dmp.no