Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Grossisters leveringsplikt

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Krav til leveringstid og sortiment.

Grossister som selger legemidler til apotek, må som hovedregel innen 24 timer kunne levere til alle apotek hvor som helst i landet. Regelverket angir at dette gjelder alle legemidler grossisten fører, nærmere bestemt alle legemidler grossister tilbyr apotek. En grossist som leverer legemidler til LUA-utsalg (legemidler utenom apotek), anses ikke å føre disse i denne sammenheng så lenge de ikke selges til apotek. Å tilby legemidlet innebærer at grossisten oppgir at de kan levere legemidlene til apotek, uavhengig av om legemidlene finnes på grossistens lager eller er noe grossisten kan skaffe på forespørsel.

Alle apotek skal kunne få tilsendt ethvert legemiddel minst en gang daglig (hverdager) innenfor fastsatt maksimal AIP (apotekets innkjøpspris).

Apotek kan ikke kreve flere leveranser utover den ene daglig, men det er god praksis å tilby hasteleveranser når det anses nødvendig. Da har grossisten anledning til å ta betalt utover rammen av maksimal AIP.

Tilvirkere (også fra EØS-land) har anledning til å selge sine legemidler direkte til apotek, men må tilfredsstille de samme krav til leveringsplikt og leveringstid som grossister.

Leveringsplikten gjelder uavhengig av ordrens størrelse.

Grossist og apotek kan avtale hva som er normalt servicenivå, med færre leveranser og lengre leveringstid, men grossisten skal likevel kunne levere hver dag og innen 24 timer hvis det skulle være behov for det.

I mangelsituasjoner skal alle kunder behandles likt, uavhengig av kjedetilknytning og geografisk beliggenhet. DMP kan i spesielle situasjoner henstille grossistene om å fordele varer.

Leveringsplikten gjelder ikke for leveranser til profesjonelle sluttbrukere.

Apoteket kan kjøpe varer fra godkjente grossister, herunder tilvirkere av egne legemidler. Apotek har ikke adgang til å kjøpe legemidler fra andre apotek utover det som er regulert i apotekforskriften §27. Apotek har adgang til å kjøpe legemidler fra grossister i EØS-området. I slike tilfeller vil relevante krav i forskrifter og GDP-regelverk gjelde.

Leveringsplikten gjelder ikke for medisinsk utstyr og andre handelsvarer som apotekgrossistene selger.

Informasjon om leveringssvikt

Aktørene i legemiddelforsyningskjeden har et felles ansvar for at nødvendige legemidler til enhver tid er tilgjengelige i Norge. Grossister skal derfor aktivt bidra til formidling og kvalitetssikring av salgsprognoser, opplysninger om leveringstider og endringer i leveringsevne, samt andre opplysninger som er av betydning for forsyningsplanleggingen både hos leverandører og kunder.

Se også informasjon om melding om avbrudd i legemiddelforsyningen

Kontakt oss

Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

22 89 77 00

tilsyn@dmp.no