Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Registrering og Eudamed

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er et lovkrav for norske produsenter, sammensettere og autoriserte representanter å registrere seg og sitt utstyr.

Krav til registrering gjelder ikke for utenlandske produsenter og autoriserte representanter som setter utstyr på det norske markedet gjennom norsk importør eller distributør. Distributører og importører har heller ingen registreringsplikt.

Registrering bidrar til DMPs veiledning av produsenter, markedsovervåkning og behandling av innmeldte hendelser med medisinsk utstyr.

Registrering skal gjøres i nasjonalt utstyrsregister.

Eudamed er den nye europeiske databasen for medisinsk utstyr,
denne er ikke pliktig å bruke enda.

Kontakt oss

Enhet for medisinsk utstyr - markedsovervåkning

22 89 77 00

MSOD@dmp.no