Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldte bivirkninger av Pandemrix

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er meldt om 1485 bivirkninger av Pandemrix etter vaksinasjonen i 2009/2010. 583 personer har fått alvorlige bivirkninger. En bivirkning regnes som alvorlig blant annet når det medfører sykehusinnleggelse.

​​​Hos disse 583 personene er det meldt om til sammen 3673 bivirkningsdiagnoser. De fleste bivirkningsmeldingene gjelder kortvarige plager, mens noen har fått plager over noe lenger tid. Bivirkninger meldes på mistanke, og årsakssammenheng mellom vaksinering og de meldte bivirkningene er ikke nødvendigvis fastslått. Det er mottatt meldinger om totalt 94 tilfeller av narkolepsi og/eller katapleksi.

De største hovedgruppene av type bivirkninger (blant de 583 alvorlige) er:

  • 72 %: plager i nervesystemet: Omfatter blant annet alt fra hyppige tilstander som hodepine og smaksendringer til pareser eller kramper, narkolepsi, (forverret) epilepsi og Guillain Barré syndrom.
  • 58 %: Generelle lidelser: Omfatter blant annet smerter, feber, smerter/hevelser på injeksjonsstedet og gangvansker.
  • 32 %: Psykiatriske lidelser: Omfatter blant annet alt fra uro og forvirring til mentale endringer, søvnforstyrrelser, språkvansker og nedstemthet.
  • 31 %: Muskel og bindevevslidelser: Omfatter blant annet muskel- og leddsmerter.
  • 29 %: Mage- og tarmlidelser. Omfatter blant annet kvalme, oppkast og magesmerter.

Bivirkninger hos barn

Om lag en halv million barn ble vaksinert med Pandemrix i influensasesongen 2009/2010. Det er totalt rapportert 390 bivirkningstilfeller hos barn (0-19 år) av det totale tallet på 1485. Av disse er 168 (43 %) klassifisert som alvorlige bivirkninger, noe som blant annet betyr at bivirkningene har medført sykehusinnleggelse. Terskelen er generelt lav for å legge barn inn på sykehus ved plager.

Når det gjelder narkolepsi og/eller katapleksi, har DMP mottatt 73 bivirkningsmeldinger hos barn i aldersgruppen 2-18 år.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no