Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Referansepreparat

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Krav til et legemiddel med markedsføringstillatelse som skal benyttes som referansepreparat.

Innhold på siden

  Krav til referansepreparat:

  For at et legemiddel med markedsføringstillatelse i Norge skal kunne benyttes som referansepreparat ved en generisk søknad jf. legemiddelforskriften § 3-9, må det som hovedregel oppfylle følgende kriterier:

  • Godkjent basert på fullstendig søknad *

  • Godkjent i henhold til det europeiske regelverket på legemiddelområdet (Community Aqui)

  • Preparatet må vær søkt godkjent etter at Norge underskrev EØS-avtalen, dvs. søkt etter 01.01.1994

  • Dokumentbeskyttelsen må ha gått ut

  Is a medicinal product authorised in a Member State prior to its accession to the EU eligible to be reference medicinal product? How do the data protection rules apply?

  *) dvs i henhold til Directive 2001/83(82), Art 8 (3) ”Fullstendig søknad” (Vet: 12(3)) (herunder hører også ”Mixed applications”), Art 10a ”Bibliografiske”/”Well established use”(Vet: 13a) eller Art 10b ”Fixed combination application”(Vet:13b)

  Europeisk referansepreparat (ERP)

  Direktiv 2004/27 om legemidler til mennesker ble innført som del av ”Legemiddelpakke 1” 12. januar 2010.

  Europeisk referansepreparat innebærer at et legemiddel B kan søkes godkjent med referanse til et legemiddel A der A har eller har hatt markedsføringstillatelse i et EØS-land. Referansepreparatet A trenger ikke lenger være godkjent i det/de land hvor det generiske legemiddelet søkes godkjent.

  Kontakt oss

  Kontakt oss

  Enhet for regulatorisk før MT

  22 89 77 00

  mt@dmp.no