Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

På utenlandsreise med kjæledyr og legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Reiser du utenlands med kjæledyr må du ha med erklæring fra veterinær dersom dyret må ha med seg faste medisiner.

I utgangspunktet er det ikke lov til å ha med legemidler til dyr ved reiser inn til Norge. Andre land kan ha tilsvarende regler. Unntak gjelder for kjæledyr som er satt på langvarig/ kontinuerlig behandling. I slike tilfeller må dyreeier ha med en erklæring om at det er nødvendig å ha med legemidler på reisen. Mengden legemiddel må stå i rimelig forhold til reisens varighet. Uten erklæring kan du få problemer både ved innreise til andre land og ved retur til Norge. Erklæringen gir ikke grunnlag for å bringe med seg aktuelle legemidler dersom dyret ikke er med på reisen.

Erklæringen skal om mulig skrives av den veterinæren som har satt dyret på behandlingen, eller en annen veterinær med tilgang til dyrets journal.

Erklæringen bør inneholde

  • eiers navn

  • identifikasjon av dyret

  • legemiddelnavn

  • virkestoff

  • legemiddelform og -styrke

  • dosering

Erklæringen bør være på engelsk ved reiser utenfor Norden.

Har dyret blir satt på behandling under oppholdet i utlandet? Da bør dyreeier ha med seg en tilsvarende erklæring fra behandlende veterinær ved hjemreise.

I tillegg til erklæring fra veterinær bør dyreeier oppbevare legemidlet i originalemballasjen med apoteketiketten.

Kontakt oss

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@dmp.no