Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Norske legemiddelstandarder

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Norske legemiddelstandarder, NLS, er del av norsk farmakopé og inneholder oversikt over standarder og farmakopémonografier for legemidler som gjelder for Norge. Den nye utgaven, NLS 2024.1, gjelder fra 1. april 2024 og erstatter NLS 2024.0.

Merk; Navnet Legemiddelverket er i alle sider for NLS, erstattet med DMP, et gyldig akronym for Direktoratet for medisinske produkter fra og med 1.1.2024.

Oversikten viser til 11. utgave av Den europeiske farmakopé, Ph. Eur., der standardene er beskrevet. Monografiene tilhørende Ph.Eur. 11.4. trer i kraft 1. april 2024.

For enkelte monografier gjennomføres det i løpet av andre kvartal nasjonale endringer der monografinavn ikke er i henhold til kjemisk struktur. Se for øvrig under NLS-Databasen.

Om NLS 2024.1.

Fra 1. april 2024 autoriseres monografiene i Ph. Eur. 11.4. Kommentarer til tekniske endringer i metoder og monografier kan finnes på internettsiden til EDQM, European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare, www.edqm.eu

Nye standarder angis som tidligere med norsk, engelsk og latinsk tittel, men også med monografinummer. Det samme gjelder endrede navn.

EDQM som eier av Ph. Eur., har presisert at de ikke er ønskelig med kopiering av tekster slik det har vært i NLS gjennom mange år. Det er derfor kun henvisninger til Ph. Eur. online for store deler av denne teksten fra og med  NLS 2024.0. Dette samsvarer med et begrenset behov hos brukerne av NLS.

På vegne av Norsk farmakopékommisjon og DMP, og ansvarlig for publisering av NLS, håper jeg at NLS i ny utgave oppleves enkel å navigere i, med bedret informasjon der det er hensiktsmessig. Vennligst ikke nøl med å ta kontakt hvis man savner noe i NLS. Det kan antagelig fremskaffes på forespørsel. Jeg kan bistå med hjelp til navigering i våre nye nettsider hvis det er behov for det.

Direktoratet for medisinske produkter
Bjørg Overby

Kontakt oss

Enhet for distribusjon av legemiddeldata

22 89 77 00

farmakope@dmp.no