Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Norske legemiddelstandarder

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Norske legemiddelstandarder, NLS, er del av norsk farmakopé og inneholder oversikt over standarder og farmakopémonografier for legemidler som gjelder for Norge. Den nye utgaven, NLS 2024.0, gjelder fra 1. januar 2024 og erstatter NLS 2023.2.

Merk; Navnet Legemiddelverket er i alle sider for NLS, erstattet med DMP, et gyldig akronym for Direktoratet for medisinske produkter fra og med 1.1.2024.

Oversikten viser til 11. utgave av Den europeiske farmakopé, Ph. Eur., der standardene er beskrevet. Monografiene tilhørende Ph.Eur. 11.3. trer i kraft 1. januar 2024.

Om NLS 2024.0.

NLS har til denne publiseringen gjennomgått store endringer da DMP har fått fullstendig nye nettsider pr 24. oktober 2023. NLS 2024.0 er av den grunn publisert samtidig med ny løsning i et rent web-grensesnitt. Kapittelinndelingen fra boken er borte, men i menyen til venstre finnes innholdsoversikt med lenker til sidene.

Fra 1. januar 2024 autoriseres monografiene i Ph. Eur. 11.3. Kommentarer til tekniske endringer i metoder og monografier kan finnes på internettsiden til EDQM, European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare, www.edqm.eu.  

I NLS 2024.0 er standarder som ikke er i kategorien Monografier A-Å, Immunsera og Urter, tatt ut av databasen og er å finne som egne sider under Monografier i menyen. De er opprettet som lister med monografinummer, norsk og engelsk tittel samt første avsnitt av den gjeldende definisjonen. Det innebærer at det er mer informasjon enn i tidligere utgaver, men at informasjon om publikasjon og revisjon/korrigering er utelatt.
Slik informasjon er å finne under nytt avsnitt med pdf’er av Contents of Ph. Eur. 11.x., de finnes her og på hver enkelt monografi i farmakopéen.

Nye standarder angis som tidligere med norsk, engelsk og latinsk tittel, men også med monografinummer. Det samme gjelder endrede navn.

EDQM som eier av Ph. Eur., har presisert at de ikke er ønskelig med kopiering av tekster slik det har vært i NLS gjennom mange år. Det er derfor kun henvisninger til Ph. Eur. online for store deler av denne teksten i NLS 2024.0. Dette samsvarer med et begrenset behov hos brukerne av NLS.

På vegne av Norsk farmakopékommisjon og DMP, og ansvarlig for publisering av NLS, håper jeg at NLS i ny utgave vil oppleves enkel å navigere i, med bedret informasjon der det er hensiktsmessig. Vennligst ikke nøl med å ta kontakt hvis man savner noe i NLS. Det kan antagelig fremskaffes på forespørsel. Jeg kan bistå med hjelp til navigering i våre nye nettsider hvis det er behov for det.

Direktoratet for medisinske produkter
Bjørg Overby

Kontakt oss

Enhet for distribusjon av legemiddeldata

22 89 77 00

farmakope@dmp.no