Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

WHO-sertifikater

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Direktoratet for medisinske produkter utsteder WHO-sertifikater / Certificate of Pharmaceutical Product (CPP).

WHO-sertifikatene fylles ut av søker og sendes til post@noma.no.

Gebyret for WHO-sertifikat er regulert i forskrift om legemidler til mennesker (FOR 2009-12-18 nr 1839) § 15-3, og forskrift om legemidler til dyr (FOR-2022-09-08-1573) § 12-4, vennligst se Registreringsgebyr for mer informasjon. 

Det vil bli sendt faktura. Vennligst oppgi fakturaadresse ved bestilling.

Saksbehandlingstiden er 4 uker.

Kontakt oss

Enhet for regulatorisk etter MT

22 89 77 00

mt@dmp.no