Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Informasjonsmateriell bivirkningsmelding

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

DMP har utformet informasjonsmateriell til bruk for å informere om meldeordningen for bivirkninger, både til helsepersonell og innbyggere.

Målgruppe helsepersonell

Plakat kan henges i pauserom for å informere helsepersonell om meldeordningen og meldeplikten. Informasjonsfilm kan benyttes i internundervisning for helsepersonell.

Plakat bivirkningsmelding - Helsepersonell

Informasjonsfilm om Bivirkningsregisteret, meldeplikt og bivirkningsmelding

 

Målgruppe innbyggere

Plakatene kan henges på venterom i sykehus og legekontor for å informere om meldeordningen.

Plakat bivirkningsmelding - Innbyggere

Plakat bivirkningsmelding - Foresatte

Informasjonsfilm om system for rapportering av bivirkninger for legemidler

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no