Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Temarapporter om bivirkninger

Publisert:

Endringer

DMP publiserer bivirkningsrapporter for ulike aktuelle bivirkningstema. Disse rapportene er et supplement til bivirkningsårsrapporten som publiseres årlig, og som representerer generell bivirkningsstatistikk for året som har gått.

Rapportene inneholder nøkkeltall for bivirkningsmeldingene som er mottatt for aktuelle temaer. Det kan for eksempel være bivirkningssrapporter for spesifikke vaksiner når det kommer en ny vaksine eller en ny pasientgruppe som skal vaksineres, som medfører at vaksinen er under særlig overvåking. 

Rapportenes hovedformål er å gi informasjon om antall meldte bivirkninger, hvilke type bivirkninger, samt informasjon om legemidlet, som for eks. brukstall eller nasjonale behandlingsretningslinjer.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no