Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meld uønsket hendelse blodgivning og blodtransfusjon (hemovigilans)

Publisert:

Endringer

Innhold på siden

  Meld uønsket hendelse blodgivning, framstilling av blodkomponenter og blodtransfusjon

  Slik melder du

  Bruk meldeskjemaet ovenfor når du skal melde en uønsket hendelse. Veiledning til utfylling ligger i skjemaet.

  Meld uønsket hendelse blodgivning, framstilling av blodkomponenter og blodtransfusjon

  Hvem skal melde?

  Hvem som helst kan melde til hemovigilans; hemovigilans kontaktpersoner, pasientens lege, sykepleiere, blodbankleger og annet blodbankpersonell.

  Dersom andre enn blodbankpersonell sender en melding til hemovigilansgruppen, er det viktig å informere blodbanken om dette, se blodforskriften § 3-4 (lovdata.no), gjerne ved å sende en kopi av kvitteringen for innsendt melding.

  Dersom du er i tvil om du skal melde selv, ta kontakt med hemovigilans kontaktpersonen ved ditt sykehus. Vet du ikke hvem det er, ta kontakt med lokal blodbank eller hemovigilansgruppen.

  Hva skal meldes?

  Ifølge blodforskriften (lovdata.no) skal følgende meldes:

  1. Alvorlige transfusjonsreaksjoner hos pasienter

  Alvorlig bivirkning er enhver utilsiktet respons hos blodmottaker som oppstår i tilknytning til transfusjon av blod og blodkomponenter, der responsen er  fatal, livstruende, invalidiserende, medfører arbeidsudyktighet eller forårsaker eller forlenger sykehusopphold eller sykdomstilstand. 

  Hjelp til diagnostikk av transfusjonsreaksjoner

  Se definisjoner transfusjonsreaksjoner (PDF).

  2. Feil blod transfundert

  3. Alvorlige bivirkninger hos blodgivere

  Alvorlig bivirkning er enhver utilsiktet respons hos blodgiver som oppstår i tilknytning til tapping av blod og blodkomponenter, der responsen er  fatal, livstruende, invalidiserende, medfører arbeidsudyktighet eller forårsaker eller forlenger sykehusopphold eller sykdomstilstand.

  Se også definisjoner giverkomplikasjoner (PDF).

  4. Alvorlige uønskede hendelser som kan påvirke kvaliteten og sikkerheten ved blod og blodkomponenter

  En hendelse er alvorlige hvis den kunne ha ført til alvorlig bivirkning. 

  Alvorlig bivirkning er enhver utilsiktet respons hos blodgiver eller blodmottaker som oppstår i tilknytning til tapping eller transfusjon av blod og blodkomponenter, der responsen er fatal, livstruende, invalidiserende, medfører arbeidsudyktighet, eller forårsaker eller forlenger sykehusopphold eller sykdomstilstand. 

  Klassifikasjon av andre uønskede hendelser - eksempler

  Send melding snarest

  Alvorlige meldinger skal sendes snarest.

  Etter at du har sendt meldingen

  Hemovigilansgruppen går gjennom meldingen og etterspør tilleggsopplysninger om nødvendig. Av og til vil vi reklassifisere meldingen, som oftest i dialog med deg som har meldt.

  Overvåking av blod i Norge – hemovigilansrapporter

  Meldingen blir en del av årsrapporten Overvåking av blod i Norge. Noen meldinger vil bli brukt som eksempler i undervisning. Det vil aldri bli opplyst om hvem som har meldt eller hvor hendelsen er skjedd.

  Om meldeordningen

  Hemovigilans betyr overvåkning av blod. Hemovigilanssystemer skal kartlegge alvorlige eller uventede komplikasjoner og hendelser ved fremstilling og overføring av blod og blodprodukter, analysere årsaker og foreslå tiltak for å unngå alvorlige komplikasjoner i fremtiden. Formålet er å bedre kvaliteten i transfusjonstjenesten.

  Hemovigilansarbeidet er basert på et elektronisk meldesystem, der helsepersonell sender meldinger. Hemovigilansgruppen analyserer meldingene, lager årlige rapporter og foreslår tiltak for å skape forbedring.

  Det norske hemovigilanssystemet startet som en frivillig meldeordning opprettet av Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin (NFIT) i 2003. Ved implementering av endringer i blodforskriften (lovdata.no) i januar 2007 ble melding av alvorlige transfusjonsreaksjoner og alvorlige uønskede hendelser som kan påvirke kvaliteten og sikkerheten ved blod og blodkomponenter, obligatorisk og lovpålagt (§ 3-3, 3-4 og 3-5).

  Skjema for årsmeldinger

  Blodforskriften pålegger blodbankene å sende en årlig rapport med totalt antall alvorlige transfusjonsreaksjoner og totalt antall alvorlige uønskede hendelser til hemovigilanssystemet (§ 3-6).

  Kontakt oss

  Henvendelser om uønskede hendelser med blod

  Enhet for riktig legemiddelbruk

  22 89 77 00

  hemovigilans@dmp.no