Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Legemidler som utleveres uten resept - OTC

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemidler som utleveres uten resept er i reseptgruppe F (reseptfritt legemiddel) eller reseptgruppe CF (reseptpliktig legemiddel, hvor enkelte pakninger, styrker, legemiddelformer m.v. er unntatt reseptplikt).

Innhold på siden

  Uttrykket OTC (over the counter) brukes gjerne om samtlige legemidler som utleveres uten resept.

  Reseptstatus - nasjonalt eller europeisk anliggende?

  Reseptstatus er et nasjonalt anliggende for legemidler i desentralisert prosedyre (DCP), gjensidig anerkjennelsesprosedyre (MRP) og nasjonal prosedyre (NP). I disse tilfellene bestemmer Direktoratet for medisinske produkter legemidlets reseptstatus. Fastsettelse av reseptstatus er hjemlet i Forskrift om legemidler og direktiv 2001/83/EC. For legemidler i sentral prosedyre (CP) er reseptstatus et europeisk anliggende.

  Kontakt oss

  Enhet for regulatorisk etter MT

  22 89 77 00

  mt@dmp.no