Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Internasjonale enheter (IE) og Enhet (E) har ulik betydning

Publisert:

Endringer

DMP har registrert at det har vært litt forvirring rundt bruken av styrke og enhetsbetegnelse IE og E. Vi vil derfor oppklare hvilke retningslinjer som er bakgrunnen for bruk av disse betegnelsene.

Insulin er et eksempel på legemidler der begge styrke- og enhetsangivelser eksisterer.

Riktig bruk av betegnelsene

IE skal kun brukes i tilfeller der det er utviklet en internasjonal standard til å bestemme potensen til et bestemt produkt, f.eks. human insulin. I henhold til «Guideline on Potency for insulin analogue(Ekstern lenke)…» er IE utviklet for humant insulin.

E, som er etablert for insulinanalog, er en substansspesifikk enhet. E er derfor ikke ekvivalent med IE for humant insulin, eller E for en annen insulinanalog. Farmakokinetiske og farmakodynamiske egenskaper for insulinanalog kan avvike fra humant insulin, da molekylstrukturen er blitt modifisert. Dette medfører at dersom det ikke foreligger en internasjonal standard, skal det brukes E (in-house enhet) f.eks. for insulinanalog uten internasjonal standard.

IE og E er norsk skrivemåte av betegnelsene IU (International units) og U (units). Norge er et lite marked for legemidler. Dette medfører dermed mange flerspråklige pakninger på markedet, noe som er tillat for å sikre legemiddelforsyningen. Et krav til flerspråklige pakninger er at styrkebetegnelsen er lik. Dette er bakgrunnen for at det i Norge finnes insulin godkjent med IE, IU, E og U.