Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Har covid-19 betydning for bruk av legemidler?

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Covid-19 er en ny sykdom. Det fører til at en rekke påstander og teorier blir lansert, ofte svakt underbygget av vitenskapelige studier. Legemiddelmyndighetene advarer mot å endre behandlingen på et svakt grunnlag.

Hvordan kan legemidler teoretisk påvirke risikoen for å få covid-19?

Viruset som forårsaker covid-19, SARS-CoV-2, binder seg til og trenger inn i cellene via reseptoren ACE2, på samme måte som vanlig forkjølelsesvirus. ACE2 er et protein som hovedsakelig finnes i lungene, blodkarene og tynntarmen.

En teori går ut på at økt mengde ACE2 gjør det lettere for SARS-CoV-2 å binde seg til cellene. Det er kjent at flere legemidler kan øke mengden av ACE2. Dette er legemidler som: 

 • blodtrykksmedisinene ACE-hemmere og angiontensin-II-reseptorblokkere (ARBs)

 • diabeteslegemidler av typen glitazoner

 • ibuprofen som er betennelsesdempende, smertestillende og febernedsettende legemidlet 1

En annen, og til dels motstridene, teori går ut på at ACE2 kan beskytte lungene mot skade2. Bakgrunnen for dette er at ACE2 bidrar i dannelsen av angiotensin II som blant annet fører til sammentrekning av blodårer og som sammen med andre virkninger kan bidra til å beskytte lungene.

Nye data bekrefter at disse legemidlene trygt kan brukes

Legemiddelverkets råd til leger og pasienter

På nåværende tidspunkt er det ikke grunnlag for å anbefale endring av behandlingen hos pasienter som behandles mot:

  • høyt blodtrykk eller hjertesvikt med ACE-hemmere eller ARB (kaptopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, losartan, kandesartan, valsartan, irbesartan)4

  • diabetes med gliazoner (pioglitazon, rosiglitazon).

Det er ikke grunnlag for å anbefale endringer i legemiddelbruken hos pasienter som behandles med det betennelsesdempende legemidlet ibuprofen.

Paracetamol er det foretrukne legemidlet mot smerter og feber. Dette er trygt for pasienter i alle aldre og for gravide.

Legemiddelverket vil følge studier knyttet til disse problemstillingene tett, og oppdatere behandlingsråd ved behov.

NSAIDs, inkludert ibuprofen – og steroidbehandling

Legemidler som er smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende, slik som ikke-steroide antiinflammatoriske legemider (blant annet ibuprofen, ketoprofen, naproksen og diklofenak) og steroider, er kjent å kunne maskere tegn på forverring av infeksjon, blant annet virusinfeksjoner (særlig kjent for vannkopper hos barn). Det er ikke grunnlag for at pasienter som får langvarig (kronisk) behandling med NSAIDs eller steroider, skal endre sin behandling på grunn av fare for covid-19-infeksjon.

Les også:

Referanser

 1. Fang L et al.

  Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection?

 2. Jia H. Pulmonary

  Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) and Inflammatory Lung Disease.

 3. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31030-8/fulltext

 4. Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers

ATC Virkestoff Eksempler på handelsnavn
C09AA01 Kaptopril Captopril
C09AA02 Enalapril Enalapril, Renitec
C09AA03 Lisinopril Lisinopril, Zestril
C09AA04 Perindopril Periondoprilarginin
C09AA05 Ramipril Ramipril, Triatec
C09BA02 Enalapril og diuretika Co-Renitec, Enalapril Comp, Renitec Comp, Renitec Comp Mite
C09BA03 Lisinopril og diuretika Lisinopril/Hydroklortiazid, Zestoretic
C09BA15 Zofenopril od diuretika Zofenil Comp
C09BB02 Enalapril og lerkanidipin Enalapril/Lerkanidipin, Zanipress
C09CA01 Losartan Cozaar, Losartan
C09CA02 Eprosartan Teveten
C09CA03 Valsartan Diovan, Valsartan
C09CA04 Irbesartan Aprovel, Irimasta, Irbesartan
C09CA06 Kandesartan Atacand, Candesartan
C09CA07 Telmisartan Micardis,Telmisartan
C09CA08 Olmesartanmedoksomil Olmesartan Medoxomil, Olmetec
C09DA01 Losartan + diuretika Cozaar Comp (Forte), Hyzaar, Losartan/Hydrochlorothiazide
C09DA02 Eprosartan + diuretika Teveten Comp
C09DA03 Valsartan + diuretika Diovan Comt, Valsartan Hydrochlorothiazide
C09DA04 Irbesartan + diuretika CoAprovel, Irbesartan/ Hydrochlorothiazide
C09DA06 Kandesartan + diuretika Atacand Plus (Mite9, Candemox Comp, Candesartan/ Hydrochlorothiazide, Hytacand
C09DA07 Telmisartan + diuretika Actelsar HCT, MicardisPlus
C09DA08 Olmesartanmedoksomil + diuretika Olmetec Comp
C09DB01 Valsartan + kalsiumantagonist Bevacomb, Exforge
C09DB02 Olmesartanmedoksomil + kalsiumantagonist Sevikar
C09DX01 Valsartan, amlodipin, HCT Exforge HCT
C09DX04 Valsartan + sukubitril Entresto
A10BG03* Pioglitazon Actos, Pioglitazone

* Glitazoner (tiazolidindioner). Øvrige ATC-koder og legemidler i oversikten er ACE-hemmere og angiontensinreseptorblokkere (inkludert kombinasjoner).

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

Infolegene@dmp.no