Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 21. september 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at over 7,6 millioner doser er satt har Legemiddelverket mottatt 33 287 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 18 054 meldinger behandlet. 2 914 er klassifisert som alvorlige og 15 140 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig, fra dem som kan ha sammenheng med vaksinering.

Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Meldinger om mistenkte bivirkninger i aldersgruppen 12 til 17 år

Bivirkningsovervåking av barn og unge prioriteres høyt. Vi følger nøye med og er spesielt oppmerksomme dersom det meldes om alvorlige hendelser etter vaksinering. Per 21. september har nesten 220 000 barn og unge fra 12 til 17 år fått minst én vaksinedose. Siden vaksineringen av denne aldersgruppen startet har vi mottatt og behandlet 44 bivirkningsmeldinger. Av disse er 8 klassifisert som alvorlige.– Studier og erfaringer etter vaksinering har vist at barn stort sett får de samme vanlige og forbigående bivirkningene som voksne, slik som vondt på stikkstedet, hodepine, feber, muskelsmerter og leddsmerter, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

Ingen tilfeller av hjertebetennelser

Blant de mer sjeldne bivirkningene er betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) og betennelse i hjerteposen (perikarditt). Dette er sjeldne, men kjente bivirkninger som er oppført i produktinformasjonen til koronavaksinene Comirnaty (Pfizer/BioNtech) og Spikevax (Moderna). Det er så langt ingen meldinger om slike tilfeller i aldersgruppen 12-17 år. Symptomer på perikarditt og myokarditt er: Brystsmerter, tungpustethet eller hurtig eller uregelmessig puls hos vaksinerte. Feber og hoste kan også forekomme.

Ta kontakt med helsepersonell, for eksempel helsesykepleier eller lege, for vurdering og råd dersom barn og unge opplever plagsomme bivirkninger. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.

Les mer om koronavaksiner og betennelse i hjertet

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no