Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Norske legemiddelstandarder 2024.2 er publisert

Publisert:

Endringer

Norske legemiddelstandarder (NLS) inneholder oversikt over alle standarder, farmakopémonografier, for råvarer, legemiddelformer og farmasøytiske preparater som gjelder for Norge.

Den nye utgaven, NLS 2024.2, gjelder fra 1. juli 2024 og erstatter NLS 2024.1. 
NLS 2024.2 viser til 11. utgave av Den europeiske farmakopé, Ph. Eur., der standardene er beskrevet. Innhold i Ph. Eur. 11.5 gjelder fra 1. juli 2024.  For standardbetegnelser viser NLS 2024.2 til den Standard Terms-databasen fra European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, EDQM. 

Den Norske farmakopékommisjonen besluttet i ekstraordinært møte i mars 2024 at titler for monografier uten samsvar til kjemisk struktur ikke bør brukes videre i markedsførte preparater. Dette for å ivareta konsistens for brukere av legemiddelinformasjon levert fra DMP. DMP angir i løpet av andre kvartal slike titler med navn og Ph. Eur. Se for øvrig mer informasjon under NLS-databasen for NLS 2024.1. 

Kontakt oss gjerne ved spørsmål

Ved behov for hjelp, kontakt oss gjerne enten ved henvendelse til Kontaktperson, eller til vår funksjonelle epostkasse som er Farmakope@dmp.no 

Gå til Norske legemiddelstandarder 2024.2

NLS har kortadressen: www.dmp.no/NLS 

Se også forskrift om norsk farmakopé

Se flere nyheter

NLS

Kontakt oss

Bjørg Overby

Enhet: enhet for distribusjon av legemiddeldata

48408364

Bjorg.Overby@dmp.no