Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Nytt om legemidler nr. 9 2023

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

SGLT2-hemmere til behandling av hjertesvikt. Adrenalinpennen Emerade trekkes tilbake.