Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Fjerning av refusjon for utenlandske pakninger av Ozempic

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : En del mindre språklige endringer. "Revurdering" endret til "Fjerning" i tittelen. Endret kulepunkt 2 under "Andre tiltak" til "Hjemmel for rasjonering i apotek og forbud mot parallelleksport".

DMP har forhåndsvarslet å fjerne refusjon for utenlandske pakninger av diabeteslegemidlet Ozempic (semaglutid) med virkning fra 1. juli.

Det har i lengre tid vært mangel på Ozempic. Et vanlig tiltak for å motvirke midlertidig mangel, er at DMP gir grossistene tillatelse til å selge utenlandske pakninger av legemidler det er mangel på. Ved slik import regulerer ikke myndighetene pris på pakningene. For legemidler som vanligvis er tilgjengelige på blå resept, er det også vanlig å tillate salg av utenlandske pakninger på fellesskapets regning. Slik tillatelse ble gitt for Ozempic allerede høsten 2022. Det har vist seg svært kostbart for Folketrygden.

Derfor har DMP forhåndsvarslet å fjerne refusjon for utenlandske pakninger med Ozempic.

Flere tiltak

En rekke andre tiltak er samtidig foreslått for å sikre diabetespasienter tilgang til nødvendige legemidler i den vedvarende mangelsituasjonen:

  • Overgang fra forhåndsgodkjent refusjon til individuell stønad for Ozempic
  • Hjemmel for rasjonering i apotek og forbud mot parallelleksport
  • Refusjon (individuell stønad) for legemiddelet Rybelsus (semaglutid)

Disse endringene ble varslet av DMP 24 februar: Kostbar mangel på Ozempic.
Foreslåtte tiltak ble videre omtalt av DMP i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai: Regjeringen foreslår endring for diabeteslegemidler.

DMP avventer videre behandling av disse sakene til Stortinget fatter vedtak i slutten av juni.

Se også Helse- og omsorgsdepartementet sak i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett: Styrker tilgangen til diabetesmedisinar og reduserer folketrygda sine utgifter

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for kommunikasjon

48509554

pressevakt@dmp.no