Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Viagra Reseptfri (sildenafil) som første reseptfri medisin med veiledning

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Viagra Reseptfri (sildenafil) blir det første legemidlet som godkjennes som reseptfri medisin med veiledning. Legemidlet vil være tilgjengelig i apotek neste år.

Ordningen reseptfri medisin med veiledning innebærer at kunden får obligatorisk veiledning i apoteket, som skal redusere faren for feilbruk og bivirkninger. Sildenafil er et legemiddel som hittil kun har blitt solgt på resept i Norge. Legemiddelverket mener at sildenafil egner seg for egenbehandling og at Viagra Reseptfri kan selges reseptfritt med veiledning i apotek.

Riktig legemiddelbruk uten legebesøk

Veiledningen er et krav for å få kjøpt legemidlet. Farmasøyten bruker en sjekkliste med spørsmål i veiledningen. Hensikten er å avklare om kunden har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at han ikke kan bruke Viagra Reseptfri. Dersom betingelsene for reseptfritt kjøp ikke oppfylles, vil kunden bli anbefalt å kontakte lege.

Egner seg for egenbehandling

Viagra Reseptfri (sildenafil) er et legemiddel som er godkjent for menn over 18 år med impotens. Den obligatoriske veiledningen vil redusere faren for feilbruk og bivirkninger. Selv om man får kjøpe Viagra Reseptfri på apoteket anbefaler Legemiddelverket å ta en helsesjekk hos fastlegen innen seks måneder. Impotens kan nemlig være et tidlig tegn på blant annet diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Kjøp av Viagra Reseptfri registreres ikke automatisk i kjernejournal. Menn som kjøper Viagra Reseptfri bør derfor informere legen om bruken.

Man kan fortsatt få potenslegemidler på resept hos legen. En fordel med dette er at bruken automatisk blir registrert i kjernejournal. Prisen på sildenafil på resept vil være lavere enn Viagra Reseptfri.

Les mer om Viagra Reseptfri

Ulovlig import av legemidler

At Viagra Reseptfri (sildenafil) godkjennes som reseptfri medisin med veiledning kan være med på å redusere ulovlig og farlig nettkjøp. I en av fire kontrollerte postsendinger finner man ulovlig legemidler, og i mange av tilfellene er det snakk om potensmidler. I 2018 ble det destruert omkring 8000 legemidler som ble avdekket i post- og kurerforsendelse og rundt 30% av disse var potensmidler.

Les mer om ordningen med reseptfri medisin med veiledning

Spørsmål og svar om Viagra Reseptfri

Hvorfor kommer Viagra Reseptfri (sildenafil) med veiledning i apotek?

Myndighetene ønsker å gjøre det enklere å få tak i sikre og effektive potenslegemidler og minske ulovlig import av slike produkter. Sildenafil er en trygg og effektiv medisin mot impotens for de aller fleste pasienter. Noen pasienter bør likevel ikke ta Viagra Reseptfri av helsemessige årsaker.

Du må derfor lese pakningsvedlegget nøye før du bruker Viagra Reseptfri.

I tillegg vil du få obligatorisk veiledning på apotek, slik vil du få hjelp til å forstå om Viagra er trygt for deg.

Kan jeg kjøpe Viagra Reseptfri (sildenafil) på apotek uten resept fra lege?

Ja, dersom du er mann over 18 år, har impotens og oppfyller kriteriene som apoteket gjennomgår med deg. Noen pasienter bør ikke ta Viagra Reseptfri av helsemessige årsaker. Farmasøyten på apoteket vil veilede deg slik at du forstår om dette gjelder deg. Veiledningen består i at farmasøyten stiller deg noen spørsmål om din helse og bruk av legemidler.

Husk: du bør bare bruke Viagra Reseptfri når du har lest og forstått sikkerhetsinformasjonen i pakningsvedlegg.

Hvorfor må jeg ha veiledning når medisinen er reseptfri?

Hensikten med veiledningen er å avklare om du har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at du ikke bør bruke Viagra Reseptfri.

Hvordan foregår veiledningen i apotek? Gjøres det undersøkelser på apoteket?

Farmasøyten vil stille deg noen spørsmål om din helse og bruk av legemidler. Du vil ikke bli undersøkt.

Får man veiledning på alle apotek?

Ja. Veiledningen er en forutsetning for at dette potenslegemiddelet kan selges reseptfritt.

Kan noen andre hente Viagra Reseptfri (sildenafil) for meg?

Nei, veiledningen fra apoteket skal gis personlig til deg.

Kan Viagra Reseptfri kjøpes i nettapotek?

Ja, men også her vil du få veiledning av farmasøyt som i et vanlig apotek.

Hvor mye koster Viagra Reseptfri (sildenafil)?

Apoteket bestemmer prisen på produktet, og den er foreløpig ikke fastsatt. DMP antar at prisen på Viagra Reseptfri (sildenafil) vil bli høyere enn prisen på sildenafil på resept fra lege. Den obligatoriske veiledningen i apotek er gratis.

Hvor ofte kan jeg bruke Viagra Reseptfri (sildenafil)?

Maksimalt 1 tablett om dagen.

Jeg trenger bare 25 mg, kan jeg dele en 50 mg tablett i to?

Nei, tabletten bør ikke deles. Trenger du lavere dose, må du kontakte lege.

Hvilke bivirkninger kan Viagra Reseptfri (sildenafil) gi?

De mest vanlige bivirkninger er hodepine, fordøyelsesproblemer, nesetetthet, svimmelhet, ansiktsrødme og synsforstyrrelser. Alvorlige bivirkninger kan forekomme hos enkelte pasienter, som brystsmerter, slag, nedsatt syn eller synstap eller kramper. Les pakningsvedlegget nøye før du tar Viagra Reseptfri, og spør lege eller apotek dersom du er usikker eller opplever bivirkninger.

Kan Viagra Reseptfri (sildenafil) brukes av kvinner?

Nei, Viagra Reseptfri skal kun brukes av menn over 18 år som opplever impotens.

Er det trygt å bruke Viagra Reseptfri (sildenafil) uten å snakke med legen først?

Ja, obligatorisk veiledning av farmasøyt skal avklare om du har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at du ikke kan bruke Viagra Reseptfri. Vi anbefaler at du leser pakningsvedlegget. Siden impotens kan være et tidlig tegn på hjerte- og karsykdom eller diabetes anbefaler vi at du ber om en helsesjekk hos fastlegen innen 6 måneder.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Sigurd Hortemo

Enhet: Riktig legemiddelbruk

97118004

Sigurd.Hortemo@dmp.no