Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Antibiotika - råd og retningslinjer for bruk hos dyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Antibiotika skal brukes forsvarlig. Helsemyndigheter både i EU og i Norge jobber aktivt for dette blant annet når vi godkjenner legemidler, arbeider med terapianbefalinger for antibiotikabruk og overvåker legemidler på markedet.

Innhold på siden

  Under har vi samlet våre råd for forsvarlig bruk av antibiotika til dyr. Flere av tiltakene for å redusere antibiotikabruken er ledd i Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens.

  1. Reduser gyldigheten på antibiotikaresepter

  I henhold til forordningen om legemidler til dyr (EU) 2019/6, skal en resept på antibiotika til dyr kun være gyldig i 5 dager. Veterinær må påse at dette påføres resepter og at dyreeiere som mottar resept blir informert om gyldigheten. Hensikten er å bidra til færre tilfeller der antibiotika brukes uten at det er et medisinsk behov.

  5 dagers gyldighet for resepter gjelder alle antimikrobielle legemidler til dyr, ikke bare antibiotika. Det betyr at det er samme gyldighetstid på resepter for legemidler mot for eksempel protozoer, virus og encellet sopp, som for legemidler mot bakterier.

  2. Følg terapianbefalinger for antibiotikabruk og ta hensyn til AMEG-kategoriseringen

  Det er utarbeidet terapianbefalinger for bruk av antibiotika til flere dyrearter, blant annet hest, produksjonsdyr, hund og katt.

  Se egen side for terapianbefalinger.

  Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har kategorisert antibiotika til dyr (AMEG-kategorisering), med bakgrunn i to hovedkriterier; behovet innen veterinærmedisin og hvordan bruk av antibiotika hos dyr kan påvirke folkehelsen gjennom utvikling av antibiotikaresistens. Kategoriseringen er gjort med en "One Health"-tilnærming, og arbeidet er utført av Antimicrobial Advice Ad Hoc Expert Group (AMEG). Denne kategoriseringen bør også vektlegges ved valg av antibiotika.

  3. Meld fra om manglende effekt av antibiotika

  Manglende effekt av et legemiddel regnes som en bivirkning. Behandler du med et antibiotikum og ikke ser forventet effekt, oppfordrer vi deg til å melde dette som bivirkning.

  4. Les viktig informasjon i preparatomtalen

  Veterinærer som skal behandle dyr med antibiotika bør lese den fullstendige preparatomtalen for legemidlet. Preparatomtaler finnes i Legemiddelsøk. Legg spesielt merke til punkt 4.5 (særlige forholdsregler); informasjonen som du finner under dette punktet er ikke alltid gjengitt i sin helhet i tekstene i Veterinærkatalogen.

  5. Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr

  Kurset er laget av Mattilsynet, i samarbeid med Den Norske Veterinærforening, Animalia, Direktoratet for medisinske produkter, Veterinærinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

  Hovedmålgruppen for kurset er veterinærstudenter, men også ferdig utdannede veterinærer kan ha nytte av jevnlig oppdatering på dette området for å sikre at de følger dyrehelsepersonelloven og veterinærers plikt til å utøve faglig forsvarlig virksomhet.For deg som skal søke om midlertidig lisens etter forskrift om adgang for viderekomne veterinærstudenter til å utføre kortvarig assistenttjeneste, vil Mattilsynet kreve at du har gjennomført kurset og bestått testen.

  Se mer informasjon om kursinnhold og påmelding på NMBUs nettsider.

  6. Antibiotika forbeholdt mennesker

  Human preparater med utleveringsbestemmeler (f.eks "kun til bruk på menneske") kan ikke brukes til dyr uten en spesifikk tillatelse fra DMP. Aktuelle virkestoff er viktige i behandlingen av resistente bakterier hos mennesker, og er underlagt utleveringsbestemmelser på bakgrunn av anbefalinger i norske og europeiske retningslinjer for bruk av antibakterielle midler til dyr.

  Se mer informasjon om utleveringsbestemmelsene her.

  Kontakt oss

  Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

  22 89 77 00

  vet.felles@dmp.no