Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Rasjonering av Ozempic i apotek

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Oppdaterte med å lage avsnittsoverskriften Utenlandske pakninger, og la inn informasjon om at apotek kan returnere utenlandske pakninger med Ozempic til grossist innen 30 dager fra kjøp dersom betingelser oppfylles.
  • : Oppdatert med følgende: Hvit resept: legemidler som er bestilt før 1. juli kl 8 og er ferdig istandgjort kan ekspederes.
  • : Oppdatert med informasjon om at fristen for å selge utenlandske pakninger med Ozempic til pasienter med hvit resept, er utvidet fra 15. juli til og med 15. september 2024. Tillatelsen gjelder legemidler som fysisk er i apotek per 8. juli 2024 kl. 12.00.

Fra 1. juli 2024 har DMP bestemt at apotek ikke får levere ut norske pakninger med Ozempic (semaglutid) til pasienter med hvit resept. Hensikten er å sikre at tilgjengelige pakninger leveres ut til diabetespasienter med blå resept.

Det er også bestemt at diabetespasienter med blå resept bare skal få utlevert Ozempic for fire uker av gangen. Mange apotek har allerede, etter anbefaling fra DMP, praktisert en slik begrenset utlevering.

Rasjonering

Fra 1. juli 2024 har DMP fått mulighet til å innføre rasjonering på legemidler. Rasjonering er ett av flere virkemidler i lovforslaget om styrket legemiddelberedskap. Rasjonering kan være et nyttig verktøy for bedre fordeling av legemidler ved alvorlige forsyningsproblemer og mangler. DMP hadde en midlertidig hjemmel til rasjonering under pandemien.  

DMP har nå bestemt at apotek ikke får levere ut norske pakninger med Ozempic (semaglutid) til pasienter med hvit resept. Se vedtak om rasjonering (pdf).

Hvit resept: legemidler som er bestilt før 1. juli kl 8 og er ferdig istandgjort kan ekspederes.

-Målet er å sikre at det er pasienter med diabetes som får de tilgjengelige pakningene med Ozempic. For å sikre rettferdig fordeling har apotekene fått beskjed om å bare utlevere Ozempic på blå resept for fire uker av gangen, sier overlege Sigurd Hortemo i DMP.  

Se vilkår for å få Ozempic på blå resept

Utenlandske pakninger

Apotek som har lagre av utenlandske pakninger med Ozempic, kan selge disse til pasienter med hvit resept på Ozempic til og med 15. september 2024. 

Fristen for å selge utenlandske pakninger med Ozempic til pasienter med hvit resept, er utvidet fra 15. juli til og med 15. september.  Tillatelsen gjelder legemidler som fysisk er i apotek per 8. juli 2024 kl. 12.00. Se vedtak (pdf).

Apotek kan returnere utenlandske pakninger med Ozempic til grossist innen 30 dager fra kjøp dersom betingelser oppfylles. Se retningslinjer for retur av legemidler fra apotek til salgbart lager hos grossist

Alternativer

Ozempic er ikke godkjent til behandling av overvekt, og bare pasienter med diabetes har hatt rett til blå resept.  

Fra 1. juli 2024 kan ikke apotek utlevere norske pakninger med Ozempic på hvit resept.  

Det finnes et annet legemiddel med samme virkestoff til behandling av overvekt (Wegovy), samt flere legemidler med andre virkestoff.

Diabetespasienter som har fått Ozempic på hvit resept må kontakte legen. Legen må avgjøre om du har rett til å få Ozempic på blå resept eller om du må bytte til annen behandling. Det finnes en rekke blodsukkersenkende legemidler som kan være gode alternativer.  

Når er det aktuelt å bruke rasjonering?

Rasjonering kan i framtiden bli aktuelt også for andre legemidler. Behovet for dette vil bli vurdert fra sak til sak. Rasjonering skal være forholdsmessig, det vil si at det skal både være egnet og nødvendig for å sikre pasientens tilgang til det enkelte legemiddelet.  

Kontakt oss

Mediehenvendelser

Enhet for kommunikasjon

485 09 554

pressevakt@dmp.no