Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Clarithromycin Accord tabletter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Clarithromycin Accord 250 mg og 500 mg filmdrasjerte tabletter «Accord». Mangelen skyldes forsinket frigivelse og produksjonsproblemer.

Clarithromycin Accord inneholder virkestoffet klaritromycin og er et makrolidantibiotikum.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Clarithromycin Accord 250 mg og 500 mg filmdrasjerte tabletter.  

Tillatelsen er utvidet til å omfatte også pakker med 250 mg tabletter, 10 og 20 stk. 

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Clarithromycin Accord filmdrasjerte tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med klaritromycin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.  

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Clarithromycin Accord filmdrasjerte tabletter.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Clarithromycin Accord ved utlevering av utenlandsk pakning. 

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Clarithromycin Accord filmdrasjerte tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med klaritromycin filmdrasjerte tabletter dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Clarithromycin Accord filmdrasjerte tabletter som inneholder klaritromycin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.

For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.

For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: -90, A87, B99, R78, R79, R81, R95, R96, T99
  • ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85 
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 01.03.2024

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no