Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Forvaltning og oppdatering av interaksjonsdata

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

​Interaksjonene vedlikeholdes og forvaltes av DMP og redaksjonsgruppen for interaksjoner.

Innhold på siden

  Interaksjonene fra DMP har opprinnelig innhold og struktur basert på de tidligere interaksjonsdatabasene Apriori og Druid (som ble sammenslått i 2012). Databasen er imidlertid utvidet med flere interaksjoner og oppdateres hyppig med nye interaksjoner.

  Interaksjonene er tilgjengelige gjennom DMPs interaksjonssøk og i FEST (Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte). FEST er DMPs database med legemiddelinformasjon som brukes i blant annet e-resept. FEST leveres i XML-format, og man trenger derfor et datasystem eller nettside med brukerfunksjonalitet for å vise og bruke informasjonen. Både interaksjoner.no, Felleskatalogen og de fleste elektroniske journalsystemer (EPJ) benytter DMPs interaksjonsdata gjennom FEST. Dataene vises også i DMPs eget interaksjonssøk (som er en del av Legemiddelsøk).

  Redaksjonen

  • Leder:

   Cathrine Bergøy (DMP)

  • Faglige redaktører:

   Olav Spigset (St.Olavs hospital/NTNU), Espen Molden (Universitetet i Oslo), Ane Gedde-Dahl (OsloMet)

  • Deltakere fra DMP:

   Morten Finckenhagen, Bjørg Overby, Bendik Auran Rathe, Aina Jannicke Øvrebust, Gro Dahlseng Håkonsen

  Kontakt oss

  Enhet for distribusjon av legemiddeldata

  22 89 77 00

  fest@dmp.no